Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop. Om u duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacybeleid. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze treedt eind mei in werking.

Janus Vastgoedbeheer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Janus Vastgoedbeheer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Janus Vastgoedbeheer verstrekt. Janus Vastgoedbeheer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw geboortedatum

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Waarom heeft Janus Vastgoedbeheer gegevens nodig heeft.

Janus Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Janus Vastgoedbeheer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Janus Vastgoedbeheer gegevens bewaard

Janus Vastgoedbeheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of u de met u afgesloten huurovereenkomst opzegt. Staat u op een wachtlijst zullen wij uw gegevens langer bewaren.

Delen met anderen

Janus Vastgoedbeheer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het oplossen van klachten en onderhoud zullen wij uw gegevens verstrekken aan aannemers, loodgieters e.d.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen van Administratie@janusgroep.nl. Janus Vastgoedbeheer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.