VvE

De eigenaar van een appartementsrecht wordt automatisch lid van de VvE. Een VvE is gebonden aan een aantal verplichtingen, zo moet de VvE zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dient er minimaal eenmaal per jaar een vergadering plaats te vinden en moeten elk jaar de jaarstukken worden opgesteld.

 

Als administrateur van een VvE beheert Janus Vastgoedbeheer de middelen van de vereniging en draagt zorg voor de ten uitvoer legging van de besluiten van de vergadering. Wij voeren de algemene ledenvergadering uit, het (technisch) onderhoud en de klachten omtrent de VvE. In onze rol als administrateur onderhouden wij ook het financiële gedeelte. Zo zorgen wij er onder meer voor dat de kasmiddelen worden overgemaakt op de bankrekening ten name van de vereniging en dat de begroting voor het komende boekjaar wordt opgesteld.

 

Voor een vrijblijvend advies en meer informatie over wat Janus Vastgoedbeheer voor uw VvE kan betekenen kunt u contact opnemen met ons kantoor.